מנורה ביטוחים

רקע

חברת מנורה מבטחים הינה אחת מחברות הביטוח הראשונות בישראל. לפי איגוד חברות הביטוח בישראל, מנורה מבטחים היא חברת הביטוח הראשונה בגודלה בישראל בתחום הביטוח הכללי. החברה מציעה מגוון רחב של ביטוחים והלוואות, בניהם ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות.

החברה הוקמה בשנת 1935 כמורשת חברת הענק הבריטית "לוידס" בישראל, והיא חברת האם. משנת 1939 החלה החברה להתנהל כחברת ביטוח. החברה הייתה בבעלות פרטית עד שנת 1982, בה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב והפכה לחברה ציבורית.

בשנת 1995 פוצלה החברה לשניים, כאשר כלל עסקי הביטוח שלה הועברו למנורה מבטחים ביטוח בע"מ. חברת הביטוח התאגדה בשנת 1998 לחברה פרטית, בעוד ששאר עסקיה של החברה נותרו בידי החברה האם המקורית – מנורה מבטחים החזקות בע"מ, שנותרה כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בנוסף, מנורה מבטחים מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל. לחברה קשרים עסקיים עם כ-1500 סוכני ביטוח שמעניקים שירות ללקוחותיה בפריסה ארצית.

ביטוח כללי

כאמור, מנורה מבטחים פעילה בכלל תחומי הביטוח המרכזיים, כאשר פעילותה העיקרית נסובה סביב ביטוחים כלליים – ביטוחי חבויות וביטוחי רכוש, אך בפרט – ביטוחי רכב. החברה  נחשבת לקבוצת ביטוחי הרכב הגדולה בישראל, כאשר היא מתמקדת בביטוח רכב חובה וביטוח רכב רכוש.

ביטוח חובה לרכב הוא ביטוח הקבוע בחוק (קרי, ביטוח סטטוטורי שכל נהג מחויב לרכוש אותו על פי דין), המעניק למבוטח כיסוי מפני נזקים שנגרמו לו כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי.

ביטוח רכב רכוש הוא ביטוח המעניק למבוטח כיסוי ביטוחי מפני נזקים שנגרמים לכלי הרכב עצמו, החל מנזקי תאונות, דרך נזקי אסונות טבע (הצפות, שריפות וכו') וכלה בגניבת הרכב. בנוסף, הביטוח מעניק הגנה מפני נזקים שהרכב המבוטח גורם בעצמו לצד ג' (ביטוח חבות).

מנורה מבטחים מציעה גם ביטוח נהג מזדמן, ביטוח משאיות וביטוח אופנועים.

בנוסף לכל אלו, החברה מציעה סוגים נוספים של ביטוחים כלליים. בתחום ביטוחי החבויות, החברה מציעה ביטוח אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים ונושאי משרה (להם ישנה חובת נאמנות), אחריות צד שלישי, אחריות טיב המוצר, ועוד. בתחום ביטוחי הרכוש, החברה מציעה ביטוחי דירות – הן ביטוח תכולה והן ביטוח מבנה, ביטוח בתי עסק, ביטוחים הנדסיים, ועוד.

ביטוח חיים

תחום נוסף בו מתמקדת מנורה מבטחים, הינו ביטוח חיים. ביטוחי החיים השונים מספקים למבוטחים רשת ביטחון כלכלית מפני תרחישים בלתי מתוכננים העשויים לגרום לקשיים כלכליים כגון פטירה בטרם עת של אחד מבני המשפחה, אובדן כושר עבודה ואף נכות. הכיסוי הביטוחי נקבע לפי בחירת סכום הביטוח, ובהתאם לצרכים האישיים של כל מבוטח.

ביטוח החיים הוא למעשה מסגרת כללית למספר סוגים שונים של ביטוחים. ככלל, מדובר במסגרת ביטוחית המעניקה למבוטח כיסוי ביטוחי במקרה של מוות מכל סיבה שהיא. מטרתה היא לשמור על רמת החיים של המבוטח ושל קרוביו במקרה של פטירה וכן במקרים של אובדן כושר עבודה בעקבות תאונה או מחלה, ועוד.

מנורה מבטחים מציעה מספר מוצרי ביטוח שונים בתחום זה. האחד הינו ביטוח חיים למקרה מוות – ריסק 1. מדובר בביטוח חיים למקרה פטירה בלבד, שמבטיח למוטבים המצוינים בפוליסה (מי שהוגדרו על ידי המבוטח כזכאים לקבל את הכסף במקרה מותו – בדרך כלל, בני משפחתו) סכום חד פעמי במקרה של פטירת המבוטח.

המוצר השני הינו ביטוח רצף הכנסה, שמעניק גם הוא כיסוי ביטוחי למוטבי הפוליסה במקרי מוות בלבד. בניגוד לביטוח ריסק 1, ביטוח רצף הכנסה מעניק למוטבי הפוליסה פיצוי חודשי (ולא חד פעמי) וזאת החל מחודש לאחר תאריך פטירתו של המבוטח, ועד לתום תקופת הביטוח. המטרה של ביטוח זה היא להעניק למוטבי הפוליסה תחליף להכנסה החודשית שהייתה מתקבלת למשק הבית על ידי המבוטח שנפטר, כך שיוכלו להתמודד עם הקושי הכלכלי שנוצר לאחר פטירתו.

המוצר השלישי הינו ביטוח חיים למשכנתא, שבמסגרתו משולם לבנק המשכנתאות סכום הביטוח בעת פטירת המבוטח. בניגוד לביטוח החיים ריסק 1, במסגרתו מוענק סכום קבוע למוטבי הפוליסה, ביטוח החיים למשכנתא מהווה ביטוח למקרי מוות שסכום הפיצוי שהוא מעניק פוחת עם הזמן וכן משועבד לבנק למשכנתאות (ולא למוטבים).

המוצר הרביעי שמנורה מבטחים מציעה במסגרת ביטוחי החיים הינו מטריה TOP. ביטוח זה מהווה למעשה השלמה לכיסוי הנכות בקרן פנסיה מקיפה או משלימה, שמטרתו להעניק הגנה למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה.

בנוסף למוצרים אלו, ישנם מספר ביטוחים נוספים שנכללים במסגרת ביטוחי החיים ומעניקים כיסוי ביטוחי למוטבי הפוליסה במקרים של אובדן כושר עבודה ונכות של המבוטח. למשל, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח משלים לביטוח נכות בקרן הפנסיה. הכיסוי שביטוחים אלו מעניקים מספק מענה כלכלי בתקופה בה המבוטח איננו כשיר לעבודה, הן באופן מלא והן באופן חלקי, בעקבות מחלה כלשהי או תאונה שגרמו לאובדן הכושר.

בנוסף, מנורה מבטחים מציעה ביטוחים קבוצתיים, כגון ביטוח חיים קבוצתי וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי. ביטוחים אלו רלוונטיים למעסיקים או לאיגודים שמייצגים קבוצה של מבוטחים בעלי זיקה משותפת. עוד מציעה החברה ביטוחים ללקוחות הגיל השלישי, המספקים מענה לצרכים ולהעדפות הלקוחות שעומדים בפני גיל הפרישה. מנורה מבטחים מציעה ללקוחות אלו מוצרים ייעודיים להסדרי פרישה רגילים, והן להסדרי פרישה מוקדמת.

פנסיה וחסכון

כאמור, מנורה מבטחים מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל, עם כ-1.5 מיליון חוסכים. החברה מציעה שלוש תוכניות פנסיה שונות למבוטחיה, כאשר הנפוצה ביותר הינה מנורה מבטחים פנסיה – "מבטחים החדשה".  במסגרת תוכנית זו, קרן הפנסיה מעניקה לעמיתיה פנסיה לכל החיים במקרי פרישה, נכות ופנסיית שארים וזאת מרגע הגעת המבוטח לגיל 60.

במקרי פרישה, התוכנית מאפשרת למבוטח לבחור את מסלול הפרישה שלו בהתאם לצרכיו האישיים. כלל מסלולי הפרישה מבטיחים פנסיה של 60 חודשים לפחות ועד 240 חודשים, וכן הצמדה מלאה למדד פעם בשנה.

במקרי נכות, התוכנית מציעה פנסיית נכות מרבית של עד כ-75% מהשכר המבוטח בפוליסה, שיחושב בהתאם לאחד משני מדדים – השכר הממוצע של המבוטח בשלושת החודשים שקדמו לאירוע שגרם לנכות, או השכר הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לו – הגבוה מבין השניים.

במידה והנכות נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים שאיננה תאונת עבודה, התוכנית מציעה פנסיית נכות מלאה. במדיה ומדובר בנסה סיעודי, הוא זכאי לפנסיה מוגדלת בשיעור של כ-33% מהפנסיה הרגילה, וזאת למשך כל תקופת הזכאות המוגדרת בפוליסה. בנוסף, במידה ונשים מבוטחות אינן מסוגלות לעבוד במהלך תקופת הריון לאור שמירת הריון, הקרן מעידה לרשותן כיסוי ביטוחי.

בנוסף לכל אלו, התוכנית מציעה מספר זכאויות מיוחדות שניתן להוסיף לביטוח הפנסיה. האחת הינה נכות מתפתחת, המעניקה העלאה קבועה של פנסיית הנכות בשיעור ראלי שנתי של 2% (רלוונטי במידה וישנו צפי ממשי לעלייה בהכנסה בעתיד). בנוסף, התוכנית מאפשרת למבוטחיה להביא רופא מטעמם לוועדה הרפואית הקובעת את אחוזי הנכות, כאשר עלות הבאתו מכוסה על ידי הקרן ולפי כלליה.

מוצרי ביטוח נוספים

התוכן באתר נועד לספק מידע ראשוני בלבד בכל הנוגע לתחום הביטוח במדינת ישראל ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה. למען הסר כל ספק, יובהר כי כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה, שתינקט על סמך האמור באתר זה או בהתבסס עליו, היא על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן