ביטוח אובדן כושר עבודה

המשכורת שאנו מקבלים מידי חודש, מאפשרת לנו לחיות ולשמור על רמת החיים אליה התרגלנו. עם זאת, לא אחת מתרחשים אירועים שעלולים לגרום לנו לאבד חלילה את כושר העבודה שלנו, ומתוקף כך, אנו עלולים אף לאבד גם את אותה משכורת החודשית. 

ביטוח אובדן כושר עבודה נוסד בדיוק עבור מצבים כגון אלו – כדי להבטיח שרמת החיים שלנו לא תיפגע, גם אם חלילה כושר העבודה שלנו ייפגע.

 

מה הצורך בביטוח אובדן כושר עבודה?

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, מבטיחה למבוטח כי הוא יקבל כספים במקרה והוא יאבד חלילה את כשירות עבודתו.

אמנם, בעת רכישת הפוליסה, המחשבה על אובדן כושר העבודה נראית מנותקת מהמציאות. יחד עם זאת, החיים טומנים בחובם סיכונים בלתי צפויים, ובכל רגע נתון כל עובד עלול חלילה לאבד את כשירותו כעובד, בשל מחלה, תאונה וכיוצא בזה.

על כן, על אף החשש מאיבוד כספים בדמות תשלום הפרמיה החודשית לחברת או סוכן הביטוח, חשוב לדעת כי ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח הכרחי עבור כל עובד או עובדת במדינת ישראל.

מדובר למעשה במעין 'השקעה לטווח ארוך' – המבוטח משקיע בעצמו בעת רכישת הפוליסה, כך שאם חלילה יארע לו משהו, פוליסת הביטוח תבטיח את המשך הכנסתו החודשית.

 

מתי מופעלת פוליסת הביטוח?

אדם אשר איבד את כושר עבודתו, ניצב לכאורה במצב ללא מוצא – כיצד הוא יוכל להמשיך לכלכל ולפרנס אותו ואת משפחתו, ללא ההכנסה החודשית הקבועה אותה התרגל לקבל?

ביטוח אובדן כושר עבודה, מבטיח במקרים אלו תשלום חודשי המוענק למבוטח אשר איבד את כושר עבודתו עקב תאונה או מחלה, מידי חודש. יתרה מזאת, פוליסת הביטוח גם מכסה את המבוטח כך שהוא לא נאלץ לשלם את דמי הביטוח השוטפים משלב זה.

באופן זה, מבטיחה פוליסת הביטוח את המשך פרנסתו של המבוטח, ואת המשך קיום רמת החיים אליה התרגלו – הוא ובני משפחתו.

 

מידע טכני וחשוב על פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, מעניקה למבוטח פיצויים חודשיים בגובה של עד 75% מהסכום אותו התרגל המבוטח לקבל, כאשר הסכום החודשי נקבע בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח בה מבוטח העובד, ובהתאם למצבו של העובד אשר נקבע על ידי וועדה מקצועית.

גורמים נוספים המשפיעים על גובה הפרמיה החודשית שיקבל המבוטח, הם כמות החודשים בה עבד לפני קרות התאונה או המחלה שגרמו לו לאבד את כשירות עבודתו – ככל שעבד יותר חודשים, כך גובה הפיצוי החודשי יעלה.

בנוסף, שיעור אובדן הכשירות של המבוטח נמדד על פני ספקטרום, כאשר בקצהו האחד של הספקטרום ניצבת הגדרת 'אובדן כושר עבודה חלקי', ואילו בקצה השני ניצבת הגדרת 'אובדן כושר עבודה מוחלט'.

ככל שאובדן כשירות העבודה של המבוטח קרוב לכדי 'אובדן כושר עובדה מוחלט' – כך צפוי גובה ההחזר החודשי לעלות.

כמו כן, נבחן האם המבוטח לא יכול לחזור לעבוד בעיסוק או מקצוע בהם עסק טרם המחלה או התאונה, וכן האם אין באפשרותו לעבוד כעת בעבודה המתאימה להשכלתו, הניסיון המקצועי שצבר והמשכורת אותה התרגל להרוויח.

הווה אומר, בחינת אובדן הכשירות מתמקדת במה עסק המבוטח קודם למקרה הביטוחי – בהחלט יתכן כי אדם אשר עסק טרם תאונה שאירעה לו, במקצוע מסוים, יקבל פיצויים אם בשל התאונה הוא יכול לעבוד רק במקצועות אחרים אשר אינם מתאימים להשכלתו, השכרתו וניסיונו.

 

עד איזה גיל תקף ביטוח אובדן כושר עבודה?

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה תקף עד גיל 67. מעבר לגיל זה, המבוטח לא יקבל פיצויים בגין אובדן כשירות בעבודה.

 

האם החוק מתייחס לביטוח אובדן כושר עבודה?

אין חוק מוסדר עבור ביטוח כושר עבודה, בדומה לביטוחים אחרים אליהם מתייחס המחוקק, כמו למשל ביטוח חובה ברכב – ביטוח בו מחויב כל בעל רכב העולה על הכביש, עבור כיסוי נזקי גוף שייגרמו לנפגעים עקב הרכב.

עם זאת, בשנת 2008 ניתן צו הרחבה לביטוח פנסיוני, ובו נקבעה, כי במסגרת ההפרשות לביטוח הפנסיוני, חובה יהיה על המעביד להפריש כספים גם לטובת ביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובדיו.

 

התגמולים מתחלקים באופן הבא:

  • פיצויים על חשבון המעסיק – 6%.
  • תגמולים של המעסיק – 6.5%.
  • תגמולים של העובד – 6%.

מעבר לכך שקיימת חובה בחוק לבטח עובדים בביטוח אובדן כושר עבודה, הרי שזהו אינטרס של כל מעביד, וזאת, לאור החשש שמא העובד יתבע את מעסיקו עקב אובדן כושר עבודה, כאשר אם למעסיק לא קיים ביטוח מתאים, הרי שהוא יצטרך לשלם את שכרו העתידי, על אף שכבר אינו מועסק תחתיו.

 

כיצד מחשבים את גובה הפרמיה שיקבל המבוטח?

מעבר לפרמטרים האמורים לעיל אשר צפויים להשפיע על גובה הפרמיה, הרי שבוחנים את ממוצע הכנסותיו של המבוטח בשנה האחרונה. ניתן כאמור לבטח עד 75% מגובה הכנסתו של אדם.

עבור עצמאיים, החישוב נעשה בהתאם לדוח ההכנסה המוגש מידי שנה, ועבור שכירים, החישוב נעשה על פי ממוצע שכר רגיל, מבלי להתחשב באי – אלו בונוסים לא קבועים.

 

מאיזה מועד תשלם חברת הביטוח את ההחזר החודשי?

ההחזר החודשי אשר ניתן כתוצאה מהגשת תביעה בגין אובדן כושר עבודה, לא ניתן ישירות עם קרות האירוע הביטוחי. קיימת תקופת המתנה, במהלכה 'ממתין' המבוטח עד לקבלת ההחזר הראשוני.

תקופת ההמתנה משתנה בהתאם לסוג הפוליסה. ישנן פוליסות בעלות תקופת המתנה באורך שלושה חודשים, לצד פוליסות שדורשות מהמבוטח להמתין שישה חודשים עד למתן הפיצוי.

ניתן גם לרכוש פוליסות אשר דורשות תקופת המתנה בת חודש בלבד, אולם פוליסה זו יקרה בכ- 20% ביחס לפוליסות בעלות תקופת המתנה של שלושה חודשים.

 

פרנצ'יזה – מהי?

עד לא מזמן, קיימות היו חברות ביטוח שונות, אשר הציגו כחלק מתנאי הפוליסה שהן מציעות סעיף 'פרנצ'יזה', וכיום הפרנצ'יזה מוגדרת כברירת מחדל בכל חברות הביטוח.

סעיף הפרנצ'יזה מורה על אופן שונה בו יינתן הפיצוי, ולמעשה, מעניק פיצוי למבוטח עבור אובדן כושר עבודה, גם על תקופת ההמתנה – 90 הימים הראשונים אחר האירוע הבטיחותי.

ככל שאובדן כושר העבודה נכנס לחודש הרביעי, יינתן פיצוי בגין שני חודשי עבודה.

היה והיעדר הכשירות נכנס לחודשו החמישי, יקבל המבוטח פיצוי בגין שלושה חודשי עבודה.

החל מהחודש השישי, יקבל המבוטח פיצוי רגיל.

 

טבלת פיצויי פרנצ'יזה

משך אובדן כושר העבודה פיצוי
תחילת החודש הרביעי בגין שני חודשי עבודה
תחילת החודש החמישי בגין ארבעה חודשי עבודה
החל מתחילת החודש השישי פיצוי רגיל עבור חודש עבודה יחיד.

לצורך הדוגמא, נניח כי מבוטח איבד את כושר עבודתו ב- 01/05. עבור חודשים מאי – יולי, לא יקבל המבוטח כספי פיצויים, בשל 'תקופת ההמתנה'. ב- 01/08, יקבל המבוטח פיצוי כפול – בגין חודשים יוני ויולי. היה ואובדן כושר העבודה נמשך גם בחודש אוגוסט, יקבל המבוטח ב- 01/09, פיצוי בגין חודש מאי וחודש אוגוסט.

כך באופן רטרואקטיבי, קיבל המבוטח פיצויים גם עבור שלושת חודשי ההמתנה (מאי – יולי). גם אם אובדן כושר העבודה נמשך במהלך חודש ספטמבר, יקבל המבוטח ב- 1/10 פיצוי בגין חודש אחד בלבד (ספטמבר), וכך הלאה עבור שאר החודשים. לשיחה עם סוכן ביטוח צרו קשר.

מוצרי ביטוח נוספים

התוכן באתר נועד לספק מידע ראשוני בלבד בכל הנוגע לתחום הביטוח במדינת ישראל ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה. למען הסר כל ספק, יובהר כי כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה, שתינקט על סמך האמור באתר זה או בהתבסס עליו, היא על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן