ביטוח אחריות מקצועית

במאמר שלפניכם תוכלו לקבל מידע מקיף אודות ביטוח אחריות מקצועית, ובין היתר, מדוע כדאי לרכוש ביטוח אחריות מקצועית, מיהם הגורמים להם מומלץ לרכוש ביטוח שכזה, מה הביטוח מכסה, כיצד נקבעת עלות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית ועוד.

אודות ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח עבור בעלי מקצוע כגון: עורך דין, רואה חשבון, מהנדס, אדם העוסק במקצועות הרפואה, אדריכל, מתווך ומקצועות דומים, המגן מפני תביעות של צד ג', אדם או לקוח בגין רשלנות, טעות או אי מילוי חובות מקצועית, שנעשו ללא כוונה תחילה.

המטרה העיקרית של ביטוח מסוג זה היא להגן על בעלי מקצועות שנמצאים בסיכון גבוהה מפני נזק כלכלי בשל הוצאות לא צפויות כתוצאה מתביעות, ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה.

מדוע צריך ביטוח?

בחיינו מתרחשים אירועים בלתי צפויים. הביטוח נותן לנו גב וביטחון כלכלי שנועד למנוע את ההשלכות הכלכליות שעלולות להתעורר כתוצאה מאירועים אלו, כלומר, הביטוח מעניק לנו ערבות לכך שלא נישא בנזק כלכלי שעלול להיווצר בשל כך.

למעשה הביטוח ומכסה את מרבית ההוצאות במקום האדם הפרטי. הרעיון המרכזי מאחורי הביטוח הוא שאנו כבני אדם, לא יכולים לרוב לשאת בהוצאה כלכלית גדולה בפעם אחת. מנגנון הביטוח, לו אנו משלמים סכום קבוע כל חודש, מבטיח כי בעת הצורך, תינתן לנו ערבות כך שגם במקרה של אירוע בלתי מתוכנן, לא נישאר לבד והביטוח יתמוך בנו כלכלית.

מנגנון ביטוח אחריות מקצועית

כיום, בעידן הטכנולוגי והדיגיטלי, אנחנו חשופים ליותר מידע מבעבר ומודעים לזכויות שמגיעות לנו. כתוצאה מכך, לקוחות כבר לא מתפשרים על עמידה בלוחות זמנים, תקציב, יחס, מהירות ואיכות המוצרים. לכן בעלי מקצוע שונים, בעיקר אלו העוסקים במקצועות החופשיים, נמצאים בסיכון הולך וגובר לקבלת תביעות מלקוחות לא מרוצים בגין פיצוי על נזק או אי עמידה בתנאי העסקה. לשם כך קיים ביטוח אחריות מקצועית, הוא מגן על בעלי המקצוע מפני תביעות אלו ומבטיח להם שפרנסתם לא תיפגע במקרה ונעשתה טעות בשוגג.

בנוסף, בעלי המקצועות החופשיים חשופים לתביעות בגין רשלנות גם לאחר פרישתם מהמקצוע. באמצעות רכישת ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר פרישתם בעל המקצוע יהיה מוגן מפני אלו בתמורה לתשלום הולך ופוחת עם השנים, ככל שהסיכון לתביעה יורד. עם זאת, חשוב לציין שביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה כל תביעה אשר תוגש כנגד הלקוח. הדבר תלוי בתקרת הביטוח אשר נקבעה מראש בין חברת הביטוח למבוטח, על כך יהיה ניתן לקרוא בהמשך.

עלויות ביטוח אחריות מקצועית

לביטוח אחריות מקצועית אין מחיר קבוע. זאת מכיוון שמדובר בביטוח כללי, אשר נותן מענה למגוון רחב של בעלי מקצועות שונים. עם זאת, יש מספר קריטריונים שאותם החברות ביטוח לוקחות בחשבון בעת קביעת מחיר הפוליסה:

מקצוע

ככל שרמת הסיכון של בעל המקצוע להיחשף לתביעות בגין רשלנות גבוהה יותר, כך גדל מחיר הפוליסה. ישנם מקצועות כמו אדריכלות ורפואה שבהם טעות קטנה עלולה להסב נזק רב לרכוש או גרוע מכך,  פגיעה בחיי אדם. מנגד ישנם מקצועות כמו מאמן כושר, בהם הנזק אשר עלול להיווצר הוא קטן יחסית.

מספר הלקוחות

ככל שבעל מקצוע עובד מול לקוחות רבים יותר, כך רמת הסיכון שלו לקבל תביעות גדלה ולכן פוליסת הביטוח שלו תהייה גבוהה יותר. זאת בניגוד לבעל מקצוע שעובד מול מספר לקוחות מצומצם, במקרה זה כמות העבודה שלו קטנה יחסית ולכן המחיר נמוך בהתאם.

רקע המבוטח

לזהות של המבוטח ישנה השפעה מרובה על מחיר הפוליסה. קריטריונים חשובים בקביעת המחיר הינם: ההיסטוריה הביטוחית של האדם, הגיל, הניסיון, והמגדר.. ככל שנתונים אלו תואמים את צפיית הביטוח, כך המחיר יהיה נמוך יותר.

תקרת הביטוח

תקרת ביטוח נמוכה או גבוהה משפיעה על המחיר הביטוח. ככל שתקרת הביטוח תהיי גבוה יותר, היא תכסה תביעות של לקוחות במחירים גבוהים יותר, לכן מחיר הפוליסה יגדל בהתאם. ניתן לבקש כיסוי נמוך מחברת הביטוח, אך מדובר בסיכון עבור המבוטח מכיוון שחברת הביטוח לא תכסה תביעות בכל סכום.

ביטוח אחריות מקצועית עבור בעלי מקצוע שונים

ביטוח אחריות מקצועית עבור עורכי דין

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התביעות בגין רשלנות מקצועית שמוגשות מצד הלקוח כנגד עורך הדין עורכי הדין שעבודתם היא להגן על לקוחותיהם, החלו למצוא את עצמם מגינים על עצמם מפני הלקוח. יש לכך סיבות שונות, בין היתר: ריבוי תהליכים, מורכבות העסקאות, גדילה של משרדי עריכת דין, עליית מודעות הלקוחות ועוד. ביטוח אחריות מקצועית מבטיח שבמקרה שמוגשות תביעות בגין רשלנות או טעות שלא בכוונת זדון, עורך הדין יהיה מבוטח..  

ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

ביטוח אחריות מקצועית עבור הצוות הרפואי הוא חיוני ביותר. העוסקים ברפואה חשופים לתביעות רשלנות רפואית באופן תמידי במיוחד כשמערכת המשפט נוטה פעמים רבות לטובת התובע ופוסקת לטובתו.

הסיבות שבגינן מטופלים תובעים מטפלים על רשלנות רפואית הן מגוונות. תביעות אלה יכולות להיגרם כתוצאה  מטיפול שגוי, מרשם לתרופה שגרם להחמרה במצב המטופל, אבחון שגוי וכדומה.

אם המטופל מחליט לתבוע את המטפל, המטפל עלול לשאת בנזק כספי של מאות אלפי שקלים. במקרה של תביעה מסוג זה, ביטוח אחריות מקצועית יכסה את הוצאות המשפט ואת הוצאות הנזק שנגרם כפי שנקבע מראש. ביטוח זה חשוב במיוחד בעת האחרונה, לנוכח מקרים בהם מטופל יכול להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לבית המשפט ללא כל הוכחות ואף לנצח בתביעה.

ישנן סיבות שונות לעלייה בכמות התביעות כנגד רופאים בכין רשלנות רפואית והן בסכומי התביעה: ירידה בסמכות ובמעמד של רופאים, הטכנולוגיה שקיימת כיום, העלייה בציפיות המטופלים ועוד.

בנוסף, תביעות המוגשות נגד העוסקים במקצועות הרפואה יכולות לצוץ גם שנים לאחר הטיפול, ללא התראה מוקדמת. לכן, ייתרון בולט בביטוח זה הוא שאם למטפל היה ביטוח ביום בו בוצע הטיפול הרשלני ומספר שנים אחריה לקוח תובע אותו, חברת הביטוח תהא מחויבת לפצות אותו גם אם המטפל ביטל את הביטוח לאחר האירוע והיום הוא כלל לא מבוטח. כך למשל במקרה בו הגורם הרפואי יצא לפנסיה או עשה הסבה מקצועית וביטל את הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית עבור אדריכלים, הנדסאים ומהנדסים

מהנדסים ואדריכלים חשופים לתביעות שנגרמות בשל ליקויים שונים בעבודת התכנון, הפיקוח והביצוע. ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצועות אלו מפני תביעות מצד הלקוח בגין רשלנות מקצועית.

הביטוח מעניק כיסוי במקרים של ליקויי בנייה במבנה, רשלנות בעת תכנון המבנה, רשלנות בעת פיקוח על עבודות הבניה ועוד. למבוטח אחריות מקצועית יוענק כיסוי כספי שנגרם בגין נזק שלא בכוונה, לצד שלישי.

חשיבות ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצועות אלו

לסיכום, ביטוח אחריות מקצועית מעניק שקט נפשי לעוסקים במקצועות הרפואה, ההנדסה, האדריכלות, עריכת הדין, המטפלים ועוד. הודות לכך, העוסקים במקצועות אלו כולים לבצע עבודתם ללא חשש, לפיו גם במקרה בו יבצעו בשוגג פעולה לא נכונה, הביטוח יישא בעול הכלכלי של תביעה, ככל שזו תוגש. 

לבירורים או רכישת פוליסה, צרו קשר.

מוצרי ביטוח נוספים

התוכן באתר נועד לספק מידע ראשוני בלבד בכל הנוגע לתחום הביטוח במדינת ישראל ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה. למען הסר כל ספק, יובהר כי כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה, שתינקט על סמך האמור באתר זה או בהתבסס עליו, היא על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן