ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים משמש כאחת האפשרויות לחיסכון פנסיוני אשר מיועד לתשלום הפנסיה. כאשר מגיע אדם לגיל הפרישה (62 בקרב הנשים ו- 67 בקרב הגברים – נכון ליולי 2021), הוא מקבל תשלום חודשי מקרן הפנסיה שלו, וביטוח המנהלים הינו אפיק מרכזי על מנת להפריש לפנסיה.

 

פוליסת ביטוח מנהלים

הסבר כללי

ביטוח מנהלים כולל בתוכו מסלולים קבועים ואופציות שונות. ככלל, אדם החוסך באמצעות ביטוח מנהלים, מבוטח בין השאר גם בביטוח חיים, והוא רשאי גם להוסיף לכך ביטוח אובדן כושר עבודה. כל מבוטח יכול להרכיב, להתאים ולשנות את מסלול הביטוח שלו בהתאם להעדפותיו.

למעשה, ביטוח מנהלים משמש כפוליסת ביטוח קבועה, כלומר הוא חוזה הנחתם בין חברת הביטוח למבוטח בה. בהתאם לחוזה, אי אפשר לשנות את התנאים בזמן תקופת הביטוח, וההסכם עליו מחייב את חברת הביטוח לעמוד בתנאיו.

דבר זה מאפשר הגנה עבור המבוטח, כך שבמידה וחברת הביטוח תרצה להעלות את הפרמיה של ביטוח החיים, היא לא תוכל לעשות זאת בכל הנוגע למבוטח קיים, אלא רק עבור מבוטחים חדשים.

 

מרכיב החיסכון הפנסיוני

כאמור, ביטוח מנהלים כולל מרכיב בדמות חיסכון פנסיוני. מאז שנת 2008, התשלום בגיל הפרישה מתקבל כקצבה חודשית בלבד, הגם שמי שצבר חסכון לפני 2008 יוכל למשוך את הונו כמענק הוני חד פעמי. בנוסף לזאת, מי שקצבתו החודשית גבוהה מ- 4,525 ₪, יוכל למשוך כסכום חד פעמי את ההון שנצבר מעל הקצבה, כתשלום חד פעמי.

 

מרכיב ביטוח חיים

חברת הביטוח נושאת בסיכון הביטוחי של ביטוח מנהלים. הווי אומר, במקרה של מות המבוטח, חברת הביטוח היא זו שתשלם את הסכום עבור המוטבים אותם הגדיר בפוליסה. על פי רוב, נוהגים המבוטחים בביטוח מנהלים להגדיר את ילדיהם, בן או בת זוגם ושאר קרובי משפחה כ- 'מוטבים'.

 

מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה

ככל שהמבוטח בחר לכלול בביטוח המנהלים את מרכיב ביטוח אובדן כושר עובדה, חברת הביטוח צפויה לשלם לו קצבה (חודשית או חד פעמית, בהתאם לתנאי הפוליסה), אם המבוטח נפצע בצורה הגורמת לאבדן כושר עבודה, לתקופה זמנית או קבועה.

 

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה – מה עדיף?

להלן יוצגו מספר הבדלים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה:

 

הבדל ראשון: יחסים משפטיים / תקנון זהה?

ישנם כמה הבדלים מהותיים בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה. ההבדל הראשון הוא הסדרת היחסים עם הגוף הפנסיוני – בביטוח מנהלים מדובר בחוזה משפטי בלתי ניתן לשינוי. זאת, בשונה מקרן הפנסיה בה מדובר בתקנון זהה עבור כל החוסכים באותה קרן, כאשר התקנון עשוי להשתנות עם השנים – לטובת או לרעת המובטחים.

 

הבדל שני: מוטבים

בנוסף, בביטוח מנהלים יש אפשרויות לרכוש עוד כיסויים ביטוחיים כמו שהוזכר לעיל, והמבוטח הוא הקובע מי המוטבים שיקבלו את התשלום. לעומת זאת, קרן הפנסיה כוללת כיסוי בכפוף לתקנון, כאשר המוטבים (במקרה של פטירת המבוטח) הם על פי רוב שאריו של המבוטח המנוח.

 

הבדל שלישי: פיזור השקעות

הבדל נוסף וחשוב הוא יכולת הבחירה בקרן פנסיה במסלול ההשקעה מול הבחירה בביטוח מנהלים. בעוד שבקרן פנסיה ניתן לבחור באיזה אופן כספי החיסכון יושקעו מתוך מגוון אפשרויות ומסלולים שונים, לפי דרגות סיכון ברמות שונות, בביטוח מנהלים ההשקעות יפוזרו בצורה רחבה ומגוונת ורמות הסיכון גם הן יהיו שונות.

 

שיעור הפרשות לביטוח מנהלים

שיעור הפרשות לביטוח מנהלים נקבע בהתאם לסיווג העובד כשכיר או כעצמאי:

 

הפרשות שכירים

בדומה לקופת גמל ולקרן פנסיה, על המעסיק חלה חובת העברת הפרשות חודשיות לטובת הביטוח הפנסיוני של העובד. למעשה, 18.5% מהשכר יופרש בכל חודש לביטוח הפנסיוני, מתוכם 6% יהיו על חשבון העובד, והיתר על חשבון המעסיק.

הפרשת המעסיק מחולקת באופן הבא: 6.5% הן הפרשות המעסיק בנוגע לתגמולים, ו- 6% הן הפרשות המעסיק לגבי פיצויים לעובד.

 

הפרשות עצמאיים

עצמאיים אשר מפרישים לעצמם את הפנסיה החודשית יכולים להפריש סכום של עד 16% מההכנסה החודשית שלהם. הפרשה לביטוח מנהלים אף מעניקה לעצמאי הפחתה בתשלום המס, ובמידה ולא קיבל את ההפחתה, הוא יוכל לבקשה במסגרת הליך 'החזר מס'.

 

פיצויי פיטורים

מותר למעסיק להפריש את מלוא סכום פיצויי הפיטורים (8.33% מהמשכורת החודשית של העובד במקום 6%) בצורה שוטפת כל חודש, ובמקרה שכזה לא תחול על המעסיק חובה לשלם פיצויי פיטורים, גם במקרה של התפטרות העובד וגם במקרה של פיטורים על ידי המעסיק.

במקרה זה, העובד לא יקבל לכאורה תשלום פיטורים, ואולם, בעת סיום ההעסקה, העובד יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו באמצעות משיכה חד פעמית. נשוב ונדגיש כי סכום זה הוא על חשבון קופתו של העובד ולא משולם על ידי המעסיק.

 

גובה התשלום לאחר הפרישה

גובהה של הפנסיה נקבע לפי סכום הכסף שאותו צבר המבוטח לאורך חייו עד לגיל הפרישה ובהתאם למקדם ההמרה הנקבע בפוליסה. מקדם ההמרה משמש כנתון באמצעותו מחשבים כיצד להעביר את הסכומים שנצברו בחיסכון הפנסיוני לקצבה החודשית של המבוטח.

כלל אצבע, כל שהמספר של מקדם ההמרה יהיה נמוך יותר, כך קצבת הפנסיה החודשית של המבוטח תהיה גדולה יותר.

 

גובה התשלום נקבע לפי מספר גורמים:

ישנם גורמים רבים המשפיעים על הסכום שהחוסך יצבור בקופת החיסכון הפנסיונית:

 

הגורם הראשון: רצף החיסכון

ככל שהחוסך יתמיד יותר בחסכונו הפנסיוני וישמור על עקביות, כך הסכום המצטבר יהיה גבוה יותר ובהתאם כמובן תגדל גם הקצבה החודשית.

 

הגורם השני: משך החיסכון

כדי שהחיסכון יהיה גבוה יותר, על המבוטח להתחיל להפריש כספים לקופת החיכון בשלב מוקדם יותר של חייו.

 

הגורם השלישי: תשואה

נוסף על כך, חשוב לשים לב לתשואה של ביטוח המנהלים. הכספים המופקדים בביטוח המנהלים מושקעים על ידי חברת הביטוח, ומפיקים תשואה שנתית. ככל שהתשואה השנתית חיובית וגבוהה, כך גם הסכום שמצטבר בקופה הפנסיוני – גדל.

 

הגורם הרביעי: דמי ניהול

חברות הביטוח לא מציעות את שירותיהן ללא תמורה. הרווח העיקרי שנגרם לחברות הביטוח, נובע על פי רוב מדמי הניהול שנדרשים מבוטחים להעביר מידי חודש לחברת הביטוח. מדובר לרוב בשיעור של כמה אחוזים מהסכום שנוסף לקופה (בשיעור שנע בין 0.5% לבין 4 ו- 5%).

מאחר שסכום זה מועבר לחברת הביטוח, הוא לא צפוי לשמש את המבוטח בעתיד, והוא יופחת מקופת החיסכון האישית שלו.

על פניו, דמי ניהול נשמעים כמו סכומים זעומים ואחוזים בודדים. עם זאת, עם השנים הם נצברים והופכים למשמעותיים מאוד, ועל כן חשוב לתת עליהם את הדעת. ראשית, כדאי להכיר שתשלום דמי הניהול שהחוסך משלם לחברה שמנהלת את חסכונו ניתנים למיקוח כאשר מצטרפים לחברת הביטוח.

על כן, מומלץ לבצע סקר שוק טרם ההצטרפות לקופה, להבין איזו חברה מציעה דמי ניהול משתלמים יותר, ובמידת הצורך – לנסות להתמקח ולהפחית את גובה דמי הניהול.

 

ניהול וקבלת רישיון למתן ביטוח מנהלים

על מנת לנהל תכנית של ביטוח מנהלים בארץ, צריך לעמוד בתנאי סף ולקבל רישיון מבטח ספציפי לתחום ביטוח חיים. זאת, מאחר שישנם סיכונים רבים שעלולים לפגוע בכספי החוסכים, כגון סיכוני ביטוח, עלויות תפעול ושירות, סיכוני השקעות ועוד.

על כן, הקריטריונים בהם מבקש הרישיון צריך לעמוד הם הון עצמי ויכולות ניהול שיאפשרו לו את הסיכונים עבור החוסכים. לרכישת ביטוח מנהלים ולשאלות נוספות, צרו קשר.

מוצרי ביטוח נוספים

התוכן באתר נועד לספק מידע ראשוני בלבד בכל הנוגע לתחום הביטוח במדינת ישראל ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה. למען הסר כל ספק, יובהר כי כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה, שתינקט על סמך האמור באתר זה או בהתבסס עליו, היא על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן