ביטוח עסק

ביטוח עסק, נועד לכסות סיכונים בטיחותיים שעלולים להתרחש בעסק, בהתאם לסוג פוליסת הביטוח. כך, הביטוח יכול לכלול כיסוי עבור נזקים שיתרחשו חלילה לעובדים בעסק, לנכסים ורכוש שקיימים בו, לרכוש של צד ג' (דוגמת לקוחות שמגיעים לעסק) ועוד. בשורות הבאות נסקור את פוליסת ביטוח עסק, נסביר לאילו עסקים הביטוח מומלץ לרכישה, ונציג כיסויים שונים ואפשרויות מגוונות להרחבה במסגרת הפוליסה.

 

מהו ביטוח עסק ומדוע הוא מומלץ?

ביטוח עסק נועד להוות ערובה לפיצוי במקרה של תאונה בלתי צפויה, הגורמת נזק לעסק פרטי, הן למבנה שלו והן לתכולתו, או לאחד מעובדיו של העסק, או לאחד מלקחותיו כפועל יוצא משימוש במוצרי העסק. ביטוח עסק הינו מומלץ ביותר, ורבים יגידו שהוא אף הכרחי, לבעלי עסקים פרטיים.

כיום, בעולם המודרני, הרבה רכוש נחשב לרכוש בסיסי, ועל כן כולנו בעלי קניין ממשי נרחב, הכולל חפצים ממשיים או לחלופין מערכות מידע מורכבות. מפאת ריבוי הקניין, במיוחד במגזר העסקי, גדל הסיכוי לפגיעה בהם, ותאונות הגורמות לנזק הפכו למקרה שכיח ביותר.

האם ביטוח עסק מומלץ גם עבור עסקים פרטיים?

עסק פרטי נמצא אף הוא בסכנה של פגיעה בנכסים הקיימים לו, ועל כן חיוני לבטח אותו, על מנת להבטיח שהעסק יהיה יציב וימשיך לפעול בכל זמן נתון, ולא יהיה מועד להתמוטטות בעקבות כל פגיעה בלתי צפויה.

עסקים פרטיים הינם מקור הפרנסה העיקרי של רבים מבעלי עסקים אלו, ולכן תאונה הגורמת לנזק משמעותי בחלק מהעסק עלולה לגרום להפסדים כלכליים גדולים.

הפסדים אלה יימנעו במקרה של רכישת ביטוח, אשר בהתאם לפוליסה ולמפורט בה, יוכלו לאפשר חזרה מהירה ומיטבית לשגרה.

 

אילו סעיפים נכללים בפוליסת ביטוח עסק?

ישנם סעיפים ספציפיים החייבים להיות כלולים בפוליסות של עסקים מסוימים, על פי הגדרת אותו העסק, למשל – ביטוח חבות מעבידים, המכסה על נזקים גופניים העלולים להיגרם לעובדי העסק במהלך עבודתם, מהווה סעיף חובה במקרה בו בעסק יש עובדים נוסף על הבעלים.

הפוליסות השונות יכולות לכלול גם ביטוח אובדן הכנסה במקרה בו העסק נאלץ להפסיק את פעולתו בעקבות התאונה, ביטוח מערכות המידע, ביטוח במקרה של נזק כתוצאה מרעידת אדמה או מנזקי טבע אחרים, ביטוח צד ג' וכדומה.

 

ביטוח צד ג' לעסק

בעל עסק חייב בכל נזק הנגרם לגוף או לרכוש בין כותלי בית העסק שלו, בין אם ללקוחות ובין אם לעובדיו. כמו כן, האחריות במקרה של נזק הנגרם ללקוח כתוצאה משימוש במוצר של בית העסק, חלה גם היא על בעליו של העסק.

בנוסף על ההוצאה על נזקי הגוף או הרכוש האמורים לעיל, במידה והתרחשו, ישנה סכנה של הגשת תביעה מצד הנפגע, הכרוכה בהוצאות נוספות רבות. מכאן יוצא, כי ביטוח צד ג' הינו בסיסי ועליו להיות חלק מסל הביטוח הראשוני הנרכש בעת פתיחת עסק.

מעבר לכך, קיימת סכנה של רשלנות מצד עובדי העסק. טעויות אנוש יכולות להתרחש אף במרחב העסקי, ולגרום לתאונות ולנזק.

כיסויים והרחבות שעשויים להיכלל במסגרת ביטוח צד ג' לעסק

אחת מההרחבות המוצעות בביטוח צד ג' לעסק, היא כיסוי על עלויות במקרה ובו הוסב נזק לגורם אחר על ידי בעל העסק או אחד מעובדיו.

בנוסף, מוצע כיסוי הוצאות משפטיות במידה והחברה נתבעת בגין גרימת נזק ברשלנות על ידי אחד מעובדיה, או בעקבות נזק שנגרם בשטחה או על ידי שימוש באחד ממוצריה.

גובה הכיסוי המשפטי נקבע על פי צרכי כל עסק ועסק, ונקרא בשם "גבול אחריות".

 

ביטוח עסק קטן

כאשר מדובר בעסקים קטנים, הסיכוי להיפגע בתאונה אמנם נשאר אותו הסיכוי, אך הסיכון והנזק הכלכלי שבצידה של אותה תאונה עלולים להיות משמעותיים הרבה יותר ביחס לתאגיד הנפגע מאותה תאונה.

זאת, מכיוון שלעסק קטן יש יכולת נמוכה יותר לספוג נזקים, בגלל היותו מרוכז ומצומצם, ולא בעל ייתור, הן מבחינת עובדים והן מבחינת משאבים.

לכן, בעסק קטן ההמלצה לרכוש ביטוח לעסק אכן הופכת לחזקה יותר, אך עם זאת, סביר כי לא לכל עסק קטן יהיה צורך בכל הסעיפים שמציעות פוליסות הביטוח המוכרות והבנויות מראש.

יוצא מכך, שהאפשרות הטובה ביותר לעסק קטן היא ביטוח לעסקים קטנים בהתאמה אישית. כך, בעל העסק לא ייאלץ לשלם על כיסויים אשר אינם נחוצים לו, ומצד שני ישמור על העסק שלו מוגן מפני תאונות העלולות לגרום לקריסתו.

דוגמאות לבעלי עסקים קטנים – איזה ביטוח מומלץ לרכוש ואיזה לא?

למשל, לבעל חנות לממכר בדים, אשר אין לו עובדים נוספים, אין צורך בפוליסת ביטוח הכוללת ביטוח חבות עובדים. כמו כן, ייתכן ולא יהיה לו צורך בביטוח מערכות מידע, שכן מערכת שימור המידה שלו הינה פשוטה ביותר, וניתן לגבות אותה בקלות.

חשוב כי בעל העסק יידע לאתר את "נקודות התורפה" של העסק שלו, איזה פנים בו עלולים לסכן אותו במידה הגבוהה ביותר. לאחר מכן, יש לבנות תרחישים אפשריים – מהם האירועים אשר עלולים להתרחש בנקודות תורפה אלו, ומה יהיה נזקם?

מתוך הבנה כזו של העסק, יש לפנות אל חברות הביטוח המציעות פוליסות שונות, לחקור את הכיסויים השונים בהן, ולבחור מתוך כך את הביטוח המתאים ביותר.

חוסר הידע של בעלי העסקים עלול להוביל לשגיאות

התהליך שהצגנו הוא אכן מורכב, ולמי שאינו מתמצא בענייני ביטוח וניהול סיכונים עלול להיות אף מטעה ולכן לא להוביל לתוצאה הרצויה – ביטוח חסכוני, אך יעיל. בעקבות הקושי במציאת הביטוח המשתלם ביותר לעסק הפרטי של כל אחד המותאם לצרכיו ורצונותיו, רבים פונים לייעוץ אישי לביטוח העסק.

ביטוח עסקים הינו מורכב הן מחמת הסיכונים הרבים שבעל העסק חשוף אליהם מבחינה ביטוחית, והן מבחינת השונות המהותית הקיימת בין כל עסק ועסק, הדורשת התאמה והבנה מעמיקה בנוגע למה בדיוק נחוץ לבטח.

בעל עסק חשוף לסיכונים רבים ביותר, שכן בנוסף לסיכוני התאונות הרגילים כמו גניבות, נזקי טבע, שריפה וכדומה, ישנם סיכונים נוספים בבוא העסק במגע עם עובדים ועם לקוחות.

העובדים עלולים במהלך ביצוע עבודתם להינזק, או לגרום נזק לאדם חיצוני (צד ג'), אשר עלול לתבוע את החברה בגין רשלנות של אותו עובד. הלקוחות של העסק עשויים להינזק אף הם בעת שהותם בין כותלי העסק, או מהמוצרים שהוא מוכר, ולכן בעל עסק חשוף לתביעות רבות.

מה כדאי לעשות כדי להימנע משגיאות בנוגע לביטוח לעסקים גדולים או קטנים?

לרוב, בעלי העסקים אינם בעלי היכרות מספקת עם תחומי הביטוח, ועל מנת שיוכלו להגיע לכיסוי המרבי האפשרי למה שנצרך לבטח בעסק הפרטי שלהם, עליהם להיוועץ באיש מקצוע בתחום זה.

במקרים רבים, בהם בעלי עסקים לא פונים לייעוץ, הם נתקלים באכזבות מפוליסת הביטוח שלהם, ומוצאים את עצמם משלמים מחיר גבוה ביותר על כיסויים אשר אינם הכרחיים להם. בעקבות כך, ייעוץ לביטוח עסקים מהווה פתרון מהותי לבעלי עסקים.

נדגיש, כי אנשי הייעוץ אינם מוכרים פוליסות ביטוח, אלא ממליצים על פוליסות קיימות, מתוך היכרות מעמיקה עם פוליסות הביטוח השונות המוצעות בכלל החברות במדינה, ומתוך למידה והבנה של צרכי העסק הפרטי הנידון.

יועצים אלו הינם אובייקטיביים, מה שנותן להמלצתם תוקף מלא. הם אינם כפופים לאף אחת מחברות הביטוח, ולא מהווים אנשי שיווק סמויים. לייעוץ לעסקים לטובת ביטוח, או לבקשת הצעת מחיר לביטוח עסק, השאירו פרטים.

מוצרי ביטוח נוספים

התוכן באתר נועד לספק מידע ראשוני בלבד בכל הנוגע לתחום הביטוח במדינת ישראל ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה. למען הסר כל ספק, יובהר כי כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה, שתינקט על סמך האמור באתר זה או בהתבסס עליו, היא על אחריות המשתמש הבלעדית בלבד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן